CZAS NA
WZROK 40 PLUS

Profesjonalna korekcja wzroku 40+ latków
szkła progresywne, półprogresywne (biurowe)

Dlaczego gorzej widzę po 40-tym roku  życia?

W okolicy 40 roku życia zaczyna nam dokuczać zmiejszająca się amplituda akomodacji. Oko do wyraźnego widzenia na różne odległości, to znaczy dal, odległości pośrednie i bliż musi zmieniać moc optyczną, aby na siatkówce oka powstawał wyraźny, ostry obraz - zjawisko to znamy np. aparaty fotograficzne, projektory,...

Oko automatycznie ustawia  ostrość, w młodości nasze oczy mają bardzo duży zakres (amplitudy) zmian mocy, który niestety z wiekiem ulega znacznemu zmniejszeniu.

Zjawisko dostosowywania mocy optycznej oka nazywamy akomodacją.

Zmniejszająca się amplituda akomodacji jest procesem fizjologicznym i nieuniknionym.

Pojawia się efekt braku mocy niezbędnej do wyostrzenia obrazu.

Ta wada wzroku nazywana jest prezbiopią i dotyka każdą osobę, ponieważ jest naturalnym procesem starzenia się oka.

Prezbiopia pojawia się w okolicy 40-go roku życia, ale znane są przypadki pojawienia się prezbiopii u osób w wieku 35 lat.

W przypadku nadwzroczności ukrytej dolegliwości związanych z prezbiopią mogą pojawić się nawet w wieku już 30 lat.

Prezbiopię najefektywniej koryguje się okularami progresywnymi lub tak zwanymi półprogresywnymi, czyli okularami biurowymi.

Nadszedł czas na wzrok 40+ latków,
profesjonalną korekcję wzroku szkłami progresywnymi i biurowymi.